Individuele begeleiding

Het hoofddoel van individuele begeleiding is het bevorderen en/of stand houden van de zelfraadzaamheid van de cliënt. 
Begeleiding individueel richt zich voornamelijk op alles wat te maken heeft met structureren van de dag/week. De begeleiding is gericht op de persoonlijke thuissituatie, waarin ook (indien nodig) het gezin en leefomgeving nauw worden betrokken. Denk bijvoorbeeld aan het structureren en organiseren van het huishouden, boodschappen doen, het afhandelen van post en het ordenen van de administratie.

Daarnaast begeleiden medewerkers van Arena Zorg ook bij de integratie in de samenleving en sociale participaties bij dreigend isolement.

Onze medewerkers proberen de cliënten te stimuleren en/of te activeren om op een gegeven moment deze taken geheel zelfstandig uit te voeren.