Privacybescherming

Gegevens als naam, adres, leeftijd en gezondheid die voor het verlenen van zorg in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

Beroepsgeheim
Ook hebben alle medewerkers van Arena Zorg een beroepsgeheim. Zij mogen nooit zonder toestemming gegevens over cliënten doorgeven aan derden. U hebt het recht te weten welke gegevens over u zijn opgenomen. En u kunt de persoonlijke gegevens inzien en ze laten wijzigen als ze niet juist zijn.

Website www.arena-zorg.nl
Wanneer u uw gegevens achterlaat op de website van Arena zorg bij bijv. een aanvraag voor zorg, gaan wij uiterst voorzichtig met uw persoonlijke gegevens om. Arena Zorg verwerkt deze persoonlijke gegevens via onze website alleen voor de volgende doelen:

  • om een individueel op de cliënt afgestemde service te leveren

Arena Zorg verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer de wet dit voorschrijft. Wij zullen uitsluitend die gegevens verstrekken die bijdragen aan de zorg van huidige of potentiële cliënten.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  
Arena Zorg slaat de gegevens die uw via de website met ons deelt op in een beveiligde omgeving. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt dit verzoek indienen via de contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@arena-zorg.nl.

Herzien van informatie
Arena Zorg behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Met het gebruik van de website van Arena Zorg verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt. Alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s ligt bij de gebruiker.

Gebruik maken van onze diensten?