Verpleging

Wat is verpleging?
Geven van injecties, wondverzorging, pijnbestrijding, stomaverzorging, inbrengen van een maagsonde of katheter….allemaal handelingen die u waarschijnlijk niet zelf kunt uitvoeren. Wanneer u hiermee te maken krijgt is het fijn om te weten dat u toch goed en professioneel verzorgd wordt. De verpleegkundigen van ARENA ZORG helpen u graag.

Naast dat wij u helpen, adviseren wij u over hoe u het beste kunt omgaan met uw ziekte en kunnen wij bemiddelen bij de inzet van vrijwilligers. Ook informeren wij u over behandeling, therapie en mogelijke hulpmiddelen.

Onze verpleging richt zich op herstel van uw gezondheid of op het voorkomen van verergering van uw ziekte of aandoening.  Hierbij horen ook verlichting van lijden en ongemak.

Welke vormen van verpleging zijn er?
Verpleging varieert van controle van de lichaamsfuncties tot gespecialiseerde handelingen zoals het inbrengen van een sonde. De verpleging die u ontvangt wordt door het CIZ in een bepaalde categorie ingedeeld afhankelijk van de zwaarte van de zorg.

Hoe regelt u de verpleging?
Om verpleging te ontvangen heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op een indicatie. Wanneer u nog geen indicatie heeft, kunnen wij u helpen met de aanvraag hiervan. Indien u gebruik maakt van een persoonsgebondenbudget (PGB) kan ARENA ZORG u hierin ondersteunen met de dienst PGBcomfort. PGBcomfort neemt de administratieve handelingen graag van u over.

Wat zijn de kosten?
Verpleging wordt wanneer u een indicatie heeft, betaald vanuit de AWBZ. Daarnaast betaalt u ook een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Meer weten? Bel gratis naar het CAK, (0800) 19 22. Of kijk op de website van het CAK.

Wanneer u verpleging wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt is dat ook mogelijk. In dat geval betaalt u wel zelf de complete zorgkosten.